Program Khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman (JKPJ) Tahun 2023

Dapatkan notifikasi/pemberitahuan pantas info Biasiswa dengan sertai channel Telegram rasmi kami di https://t.me/biasiswa - Admin.

Biasiswa JPA Program Khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman (JKPJ) Tahun 2023 – Tawaran JPA bagi Program Khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman (JKPJ) Tahun 2023 kini dibuka untuk permohonan.

Biasiswa JPA

Tawaran Penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi mengikuti pengajian peringkat persediaan dan ijazah pertama di bawah program Khas Jepun Korea, Perancis dan Jerman (JKPJ) Tahun 2023.

Permohonan adalah dipelawa kepada calon-calon yang menduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun 2022 bagi kali pertama untuk mendapatkan penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dalam bentuk Pinjaman Boleh Ubah (PBU) di bawah Program Khas Jepun, Korea, Perancis, dan Jerman (JKPJ) Tahun 2023.

Program penajaan ini dibuka kepada semua pelajar lepasan SPM tahun 2022 yang berminat dalam bidang kejuruteraan, sains dan teknologi (S&T) dan sains sosial di negara Jepun, Korea, Perancis dan Jerman. Pelajar akan ditaja untuk mengikuti program persediaan sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat Diploma atau Ijazah Pertama di negara-negara berkenaan.


STRUKTUR PENGAJIAN PROGRAM KHAS JKPJ

Struktur pengajian bagi Program Khas JKPJ adalah seperti berikut:

biasiswa jpa jkpj

Nota:
Dip : Diploma
I.P : Ijazah Pertama
Bch : Bachelor
Ma : Master
DUT : Diplome Universitaire de Technologie

Pelajar-pelajar akan mengikuti kursus persediaan di Kolej Persediaan yang dikenal pasti. Seterusnya, penajaan akan dipertimbangkan kepada pelajar yang mendapat tempat pengajian di peringkat Ijazah Pertama dalam bidang dan institusi yang ditetapkan sahaja.

Bidang pengajian yang tidak ditaja merangkumi bidang Pendidikan, Kejururawatan, Sijil Profesional untuk perlesenan seperti lesen penerbangan (Aircraft Maintenance License) serta kursus profesional seperti Certified Legal Practitioner (CLP) dan Chartered Accountancy (CA).

Kursus-kursus yang diikuti di peringkat Ijazah Pertama hendaklah mendapat akreditasi penuh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan mendapat pengiktirafan penuh Badan-badan Profesional bagi kursus-kursus profesional.


1. Program Kejuruteraan Teknikal Jepun

Pelajar yang berjaya ditawarkan penajaan Program Kejuruteraan Teknikal Jepun akan mengikuti kursus persediaan selama 24 bulan di Pusat Persediaan Kajian Teknikal Jepun di INTEC Education College, Shah Alam.

Seterusnya, pelajar yang lulus peperiksaan dan memenuhi syarat kemasukan ke kolej-kolej teknikal di Jepun serta memenuhi syarat yang ditetapkan oleh JPA akan meneruskan pengajian Kejuruteraan peringkat Diploma selama tiga tahun di Colleges of Technology (KOSEN) di Jepun.

Pelajar berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Pertama dengan tajaan JPA sekiranya menunjukkan prestasi yang cemerlang di peringkat Diploma dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh JPA serta diterima masuk ke universiti di Jepun. Tempoh pengajian bagi peringkat Ijazah Pertama di Jepun ialah dua tahun.

2. Program Khas Korea

Pelajar yang berjaya ditawarkan penajaan di bawah program ini akan mengikuti program persediaan selama sembilan bulan di INTEC Education College, Shah Alam sebelum melanjutkan pengajian peringkat persediaan dan Sijil Bahasa selama 12 bulan di Pusat Pengajian Bahasa yang ditetapkan iaitu Seoul National University – Language Education Institute (SNU-LEI), Korea.

Pelajar yang melepasi Had Kecemerlangan Akademik (HKA) yang ditetapkan Kerajaan akan diteruskan penajaan dalam bidang Kejuruteraan dan Sains dan Teknologi (S&T) melalui dua (2) kaedah iaitu:

i. pelajar yang mendapat CGPA 3.75 dan ke atas akan ditawarkan pengajian terus ke peringkat Ijazah Pertama selama empat tahun;
manakala
ii. pelajar yang mendapat CGPA 3.74 dan ke bawah akan ditawarkan pengajian ke peringkat Diploma (lazimnya selama dua tahun) dan Ijazah Pertama (lazimnya selama dua tahun).

3. Program Khas Perancis

Pelajar yang berjaya ditawarkan penajaan program ini akan mengikuti kursus persediaan sama ada di INTEC Education College bagi bidang Kejuruteraan atau di Universiti Kuala Lumpur – Malaysia France Institute (UniKL-MFI) bagi bidang Sains Sosial.

Pelajar yang mengikuti bidang Kejuruteraan akan ditempatkan di INTEC Education College untuk mengikuti kursus persediaan selama dua bulan dan seterusnya menyambung pengajian persediaan di Perancis selama 12 bulan di Institut Universitaire deTechnologie (IUT) yang ditetapkan. Program ini dijalankan dengan kerjasama pihak Société Française d’Exportation des Ressources Educatives (SFERE) iaitu wakil yang dilantik oleh Kerajaan Perancis. Prestasi pelajar semasa kursus persediaan di Perancis akan menentukan sama ada pelajar layak atau tidak untuk meneruskan pengajian peringkat Ijazah Pertama selama lima tahun di universiti-universiti terkemuka di Perancis (Grand Ecole) atau di IUT.

Bagi pelajar yang berjaya ditawarkan penajaan bagi bidang Sains Sosial, pelajar akan mengikuti kursus persediaan Foundation for Science Po and Business Management Schools in France (Pre-France) di UniKL-MFI selama 13 bulan. Seterusnya, pelajar akan mengikuti bridging program di Perancis selama dua bulan dengan seliaan Campus France (wakil yang dilantik oleh Kerajaan Perancis). Prestasi pelajar semasa kursus persediaan akan menentukan sama ada pelajar layak atau tidak untuk meneruskan pengajian peringkat Ijazah Pertama selama tiga hingga empat tahun di universiti-universiti terkemuka dalam bidang sains sosial di Perancis (Sciences Po, Grenoble Ecole de Management dan SKEMA Business School) dalam bidang seperti Hubungan Antarabangsa, Ekonomi, Statistik, Sumber Manusia, Sains Politik, Perniagaan Antarabangsa atau Pengurusan Global.

*Nota berkaitan kelayakan pengajian Kejuruteraan di Perancis:
Diplome d’Ingenieur dari Grand Ecole dinilai setaraf dengan Ijazah Sarjana Kejuruteraan dari Institusi Pengajian Tinggi (IPT) tempatan dan memenuhi keperluan pendaftaran sebagai jurutera Siswazah dengan Lembaga Jurutera Malaysia (BEM), manakala Diplome Universitaire deTechnologie (DUT) dari IUT diiktiraf sebagai setaraf dengan Diploma Kejuruteraan dari IPT tempatan bagi maksud lantikan dalam Perkhidmatan Awam Malaysia. Oleh itu, pelajar yang mengikuti pengajian sepenuhnya di IUT perlu mengikuti pengajian peringkat Master dan bergraduat dengan Master of Engineering untuk memenuhi keperluan pendaftaran sebagai jurutera Siswazah dengan BEM.

4. Program Khas Jerman

Pelajar yang berjaya ditawarkan penajaan Program Khas Jerman akan mengikuti kursus persediaan sama ada di INTEC Education College atau Sunway College.

Di INTEC, pelajar mengikuti program A-Level Jerman selama 22 bulan. Seterusnya, pelajar akan mengikuti program persediaan bahasa (bridging course) selama 6 bulan di Jerman iaitu di Institut Für Internationale Kommunikation (IIK).

Di Sunway College, pelajar mengikuti program Australian Matriculation (AUSMAT) Jerman selama 18 bulan. Seterusnya, pelajar akan mengikuti program persediaan bahasa (bridging course) selama 8 bulan di Jerman iaitu di Carl Duisberg Centren (CDC).

Pelajar juga akan mempelajari Bahasa Jerman Tahap A1 sehingga B2 dalam tempoh pengajian persediaan. Pelajar selanjutnya akan mempelajari Bahasa Jerman Tahap C1 dan akan menduduki peperiksaan seperti TestDaf, The European Language Certificates (TELC) atau Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) di akhir bridging course sebagai penilaian penguasaan Bahasa Jerman. Keputusan peperiksaan merupakan syarat kemasukan bagi pengajian peringkat Bachelor di universiti-universiti Jerman. Semua pelajar yang lulus dengan jayanya kursus persediaan seterusnya akan ditaja untuk mengikuti pengajian peringkat Bachelor selama tiga tahun di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Jerman bagi bidang Kejuruteraan dan S&T. Pelajar turut berpeluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Master di Jerman sekiranya menunjukkan prestasi yang cemerlang di peringkat Bachelor dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Tempoh pengajian peringkat Master adalah selama dua tahun.

Bagi bidang S&T, pelajar boleh memilih bidang-bidang yang berkaitandengan Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0) seperti Artificial Intelligence, Big Data, Internet of Things atau Computer Science.

*Nota berkaitan kelayakan pengajian Kejuruteraan di Jerman:
Kelayakan Bachelor’s (BEng. / BSc. in Engineering) dalam bidang Kejuruteraan di Jerman adalah tidak setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dari IPT tempatan. Pelajar perlu menghabiskan pengajian peringkat Sarjana dalam bidang yang sama secara Kerja Kursus untuk diiktiraf sebagai setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dari IPT tempatan bagi maksud lantikan Jurutera atau jawatan-jawatan yang bersesuaian dalam Perkhidmatan Awam. Walau bagaimanapun, pelajar perlu menyemak pengiktirafan bagi kursus kejuruteraan yang akan diambil dengan pihak BEM bagi memastikan pengajian peringkat Master yang diikuti memenuhi keperluan untuk tujuan pendaftaran sebagai jurutera Siswazah dengan BEM.

SYARAT – SYARAT PERMOHONAN

2.1 Calon-calon yang berminat mestilah memenuhi syarat-syarat umum dan khusus permohonan seperti berikut:

2.1.1 Syarat-Syarat Umum

  1. Warganegara Malaysia;
  2. Menduduki peperiksaan SPM buat pertama kali pada tahun 2022;
  3. Umur belum mencapai 19 tahun (20 tahun bagi pelajar peralihan) pada 31 Disember tahun peperiksaan SPM diduduki;
  4. Calon hendaklah mempunyai kesihatan yang baik;
  5. Ibu dan/atau bapa dan/atau ahli keluarga tidak disenarai hitam oleh JPA atau sedang dalam tindakan undang-undang JPA; dan
  6. Pemohon tidak menerima bantuan kewangan/ tajaan dari mana-mana agensi untuk peringkat pengajian yang sama.

2.1.2 Syarat Khusus

Perincian bagi syarat khusus mengikut bidang yang ditetapkan adalah seperti berikut:

BIDANG / NEGARA PENGAJIAN / KOLEJ PERSEDIAAN SYARAT/ GRED MINIMUM
1) Kejuruteraan
Jepun
INTEC Education College
Kod Program: JKPJ 001
Mendapat sekurang-kurangnya gred A (kombinasi gred A+ dan gred A sahaja) dalam lima (5) mata pelajaran berikut:
a) Bahasa Melayu;
b) Matematik;
c) Matematik Tambahan;
d) Fizik; dan
e) Kimia.
Dan
Mendapat
sekurang-kurangnya gred A- dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
a) Bahasa Inggeris; dan
b) Sejarah;
2) Kejuruteraan
Korea
INTEC Education College
Kod Program: JKPJ 002
Mendapat sekurang-kurangnya gred A (kombinasi gred A+ dan gred A sahaja) dalam lima (5) mata pelajaran berikut:
a) Bahasa Melayu;
b) Matematik;
c) Matematik Tambahan;
d) Fizik; dan
e) Kimia.

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
a) Bahasa Inggeris; dan
b) Sejarah;

3) Sains dan Teknologi
Korea
INTEC Education College
Kod Program: JKPJ 003
Mendapat sekurang-kurangnya gred A (kombinasi gred A+ dan gred A sahaja) dalam lima (5) mata pelajaran berikut:
a) Bahasa Melayu;
b) Matematik;
c) Matematik Tambahan;
d) Fizik; dan
e) Kimia.

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
a) Bahasa Inggeris; dan
b) Sejarah;

4) Kejuruteraan
Perancis
INTEC Education College/Uni-MFI
Kod Program: JKPJ 004
Mendapat sekurang-kurangnya gred A (kombinasi gred A+ dan gred A sahaja) dalam lima (5) mata pelajaran berikut:
a) Bahasa Melayu;
b) Matematik;
c) Matematik Tambahan;
d) Fizik; dan
e) Kimia.

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
a) Bahasa Inggeris; dan
b) Sejarah;

5) Sains Sosial
Perancis
Uni-MFI
Kod Program: JKPJ 005
Mendapat sekurang-kurangnya gred A (kombinasi gred A+ dan gred A sahaja) dalam lima (5) mata pelajaran berikut:
a) Bahasa Melayu;
b) Matematik; dan
c) Tiga (3) mata pelajaran yang lain.

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
a) Bahasa Inggeris; dan
b) Sejarah;

6) Kejuruteraan
Jerman
INTEC Education College/ Sunway College
Kod Program: JKPJ 006
Mendapat sekurang-kurangnya gred A (kombinasi gred A+ dan gred A sahaja) dalam lima (5) mata pelajaran berikut:
a) Bahasa Melayu;
b) Matematik;
c) Matematik Tambahan;
d) Fizik; dan
e) Kimia.

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
a) Bahasa Inggeris; dan
b) Sejarah;

7) Sains dan Teknologi
Jerman
INTEC Education College
Kod Program: JKPJ 007
Mendapat sekurang-kurangnya gred A (kombinasi gred A+ dan gred A sahaja) dalam lima (5) mata pelajaran berikut:
a) Bahasa Melayu;
b) Matematik;
c) Matematik Tambahan;
d) Fizik; dan
e) Kimia.

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya gred A- dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
a) Bahasa Inggeris; dan
b) Sejarah;

MEKANISME PERJANJIAN PINJAMAN

Calon-calon yang berjaya ditawarkan penajaan di bawah program ini dan bersetuju untuk ditaja oleh JPA adalah tertakluk kepada terma ikatan perjanjian JPA seperti berikut:

  1. Pinjaman akan ditukar kepada biasiswa penuh dan dikecualikan daripada bayaran balik sekiranya pelajar berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam setelah tamat pengajian; atau
  2. Bayaran balik sebanyak 25% daripada jumlah pinjaman yang diterima sekiranya pelajar berkhidmat dalam syarikat berkaitan Kerajaan (GLC) setelah tamat pengajian; atau
  3. Bayaran balik sebanyak 50% daripada jumlah pinjaman yang diterima sekiranya pelajar berkhidmat dengan syarikat swasta dalam negara setelah tamat pengajian; atau
  4. Selain daripada keadaan seperti di atas, pelajar dikehendaki membayar balik sepenuhnya nilai pinjaman.

CARA MEMOHON

Permohonan dibuka secara atas talian (online) di http://www.jpa.gov.my atau http://esilav2.jpa.gov.my/ selama 5 hari bermula 12 Jun 2023 (Isnin), 12.00 tengah hari hingga 16 Jun 2023 (Jumaat), 11.59 malam. Permohonan yang diterima selepas tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.

Calon dibenarkan mendaftar, mengemas kini / meminda maklumat permohonan sebelum tarikh tutup permohonan. Hanya pindaan yang terkini sahaja diambil kira untuk tujuan penyimpanan data. Sebarang perubahan maklumat permohonan selepas tarikh tutup tidak akan diterima.

Calon diwajibkan mengambil dan melengkapkan ujian psikometrik yang akan dibuka mulai 12 Jun 2023 (Isnin), 12.00 tengah hari hingga 16 Jun 2023 (Jumaat), 11.59 malam melalui Sistem ePermohonan. Calon yang tidak menduduki ujian ini adalah dikira gagal dan tidak layak ditawarkan penajaan.

Calon hendaklah memastikan proses permohonan telah sempurna dengan mencetak Slip Pengesahan Ujian Psikometrik dan Slip Pengesahan Permohonan Program Khas JKPJ Tahun 2023 sebagai bukti permohonan telah dibuat.

Calon boleh merujuk Frequently Ask Question (FAQ) yang dimuat naik di Portal JPA bagi maklumat lanjut berhubung program yang ditawarkan.

Pertanyaan mengenai program tajaan dan masalah teknikal boleh dibuat dengan menghubungi talian call center iaitu 03-8885 3297 (jam 9.00 pagi hingga 4.30 petang) atau e-mel [email protected] (talian dan e-mel ini hanya aktif dalam tempoh permohonan dibuka sahaja iaitu mulai 12 sehingga 16 Jun 2023).

Permohonan bagi calon yang ingin menggunakan hasil keputusan semakan semula SPM tidak akan dipertimbangkan sekiranya diterima selepas tarikh tutup permohonan iaitu pada 16 Jun 2023.

STUDENT ASSESSMENT CENTER (SAC)

Calon yang memohon akan disenarai pendek dan dipanggil untuk menghadiri SAC. Tujuan SAC adalah bagi menyediakan profil interpersonal pelajar, menyediakan maklumat kumulatif berkenaan kompetensi pelajar bagi memilih pelajar terbaik untuk ditaja JPA. Program SAC dijadualkan berlangsung secara fizikal mulai 10 hingga 14 Julai 2023 mengikut zon pusat temu duga.

6. TARIKH-TARIKH PENTING

Aktiviti Tarikh / Hari
Permohonan dibuka 12 Jun 2023 (Isnin) | 12.00 tengah hari
Permohonan ditutup 16 Jun 2023 (Jumaat) | 11.59 malam
Pengisian Ujian Psikometrik 12 Jun 2023 (Isnin) | 12.00 tengah hari – 16 Jun 2023 (Jumaat) | 11.59 malam
Semakan panggilan SAC 4 Julai 2023 (Selasa) | 12.00 tengah hari – 9 Julai 2023 (Ahad) | 11.59 malam
Tempoh SAC 10 Julai 2023 (Isnin) – 14 Julai 2023 (Jumaat)
Jangkaan Keputusan 4 Ogos 2023 (Jumaat) | 12.00 tengah hari

HAK KERAJAAN

Pertimbangan adalah tertakluk kepada peruntukan yang ada serta perubahan dasar Kerajaan dari semasa ke semasa. Pihak Kerajaan tidak terikat untuk meluluskan sebarang permohonan yang diterima walaupun permohonan tersebut memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang telah ditetapkan.

JPA boleh membuat sebarang perubahan kepada program penajaan ini pada bila-bila masa termasuk syarat dan kriteria tanpa perlu mengemukakan sebarang notis pemberitahuan terlebih dahulu.

JPA boleh menarik balik tawaran penajaan sekiranya didapati perlu tanpa memberikan sebarang notis terlebih dahulu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *