Program Penajaan Nasional (PPN) 2020

Dapatkan notifikasi/pemberitahuan pantas info Biasiswa dengan sertai channel Telegram rasmi kami di https://t.me/biasiswa - Admin.

Program Penajaan Nasional (PPN) Tahun 2020 – Tawaran Anugerah Program Penajaan Nasional (PPN) sesi tahun 2020 kini dibuka untuk permohonan. Pastikan anda menjadi yang terawal memohon tajaan di bawah Program Penajaan Nasional (PPN) hari ini.

biasiswa jpa

Dengan sukacitanya dimaklumkan, bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) kini sedang membuka permohonan tawaran penajaan bagi mengikuti pengajian peringkat persediaan dan ijazah pertama di bawah program penajaan nasional (PPN) tahun 2020.

Butiran dan maklumat lengkap mengenai program ini diterangkan selanjutnya menerusi artikel ini.


1. PENGENALAN

Program Penajaan Nasional (PPN) tahun 2020 merupakan penajaan kepada 20 orang pelajar paling cemerlang lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 2017 mengikut senarai Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melanjutkan pelajaran ke universiti terkemuka dunia. Calon-calon yang terpilih akan ditawarkan penajaan secara Pinjaman Boleh Ubah (PBU) bagi mengikuti pengajian peringkat persediaan sehingga ke peringkat Ijazah Pertama tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan dan pengiktirafan bidang pilihan di 10 universiti terbaik dunia di Amerika Syarikat (USA) dan 10 universiti terbaik dunia di United Kingdom (UK) seperti yang disenaraikan dalam QS World University Ranking dan / atau THE World University Rankings.

2. PERINGKAT PENGAJIAN

Kursus Persediaan Ijazah Pertama
Pelajar-pelajar akan mengikuti kursus persediaan di kolej persediaan dalam negara yang telah ditetapkan oleh Kerajaan. Pelajar-pelajar akan ditaja untuk mengikuti pengajian peringkat Ijazah Pertama di Universiti terbaik dunia di USA dan UK seperti yang disenaraikan dalam QS World University Ranking dan / atau THE World University Rankings. Senarai bidang dan universiti adalah seperti di Lampiran A.

Sekiranya pelajar menamatkan kursus persediaan dan melepasi Cut of Point (COP) yang ditetapkan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah pertama namun tidak mendapat tempat di 20 universiti terbaik dunia mengikut bidang seperti yang disenaraikan di Lampiran A (QS World University Ranking dan / atau THE World University Rankings), pelajar akan ditamatkan dari program PPN dan diserap masuk ke program dalam negara.

Pelajar hanya ditaja untuk mengikuti pengajian di universiti di dalam negara tertakluk kepada pelajar mendapat tempat pengajian di institusi pengajian dalam negara yang ditetapkan Kerajaan dan melepasi syarat-syarat akademik.

3. SYARAT PENAJAAN

3.1 Syarat Umum

  1. Calon adalah warganegara Malaysia;
  2. Calon hendaklah mempunyai kesihatan yang baik;
  3. Ibu dan/atau bapa dan/atau ahli keluarga tidak disenarai hitam oleh JPA atau sedang dalam tindakan undang-undang oleh pihak JPA; dan
  4. Calon tidak menerima bantuan kewangan / tajaan dari mana-mana agensi untuk peringkat atau pengajian yang sama.
  5. Menduduki peperiksaan SPM tahun 2019 kali pertama di mana-mana sekolah menengah termasuk sekolah khas, sekolah swasta dan calon-calon persendirian;
  6. Umur belum mencapai 18 tahun (19 tahun bagi pelajar peralihan) pada 31 Disember tahun peperiksaan SPM diduduki.

3.2 Syarat Khusus

Memperoleh keputusan sekurang-kurangnya 9A+ bagi mata pelajaran berikut:

1. Bahasa Melayu;
2. Sejarah;
3. Bahasa Inggeris;
4. Matematik;
5. Matematik Tambahan;
6. Fizik;
7. Kimia; dan
8. Pendidikan Islam / Pendidikan Al-Quran Dan As-Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah / Pendidikan Moral; dan
9. Satu (1) pelajaran lain;
DAN
Memperoleh minimum gred A- bagi semua mata pelajaran lain (jika ada).


4. PROGRAM PERSEDIAAN

Pelajar-pelajar yang ditawarkan penajaan di bawah program ini akan mengikuti kursus persediaan di Kolej Yayasan UEM (KYUEM) selama 24 bulan.

5. PENAJAAN KE PERINGKAT IJAZAH PERTAMA

Pelajar-pelajar akan ditaja untuk mengikuti pengajian peringkat Ijazah Pertama di institusi pengajian tinggi dalam negara mengikut bidang seperti senarai di Lampiran A sahaja dengan syarat pelajar melepasi had kecemerlangan yang ditetapkan oleh Kerajaan.

6. MEKANISME PERJANJIAN PINJAMAN

Calon-calon yang berjaya ditawarkan penajaan di bawah program ini dan bersetuju untuk ditaja oleh JPA adalah tertakluk kepada terma ikatan perjanjian JPA seperti berikut:

  1. Pinjaman akan ditukar kepada biasiswa dan dikecualikan daripada bayaran balik sekiranya pelajar berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam; atau
  2. Bayaran balik sebanyak 25% daripada jumlah pinjaman yang diterima sekiranya pelajar berkhidmat dalam syarikat berkaitan Kerajaan (GLC); atau
  3. Bayaran balik sebanyak 50% daripada jumlah pinjaman yang diterima sekiranya pelajar berkhidmat dengan syarikat swasta dalam negara; atau
  4. Selain daripada keadaan seperti di atas, pelajar dikehendaki membayar balik sepenuhnya nilai pinjaman.

7. CARA MEMOHON

Pelajar yang berminat perlu mengisi profiling secara atas talian (online) di http://esilav2.jpa.gov.my yang dibuka khusus kepada calon terlibat sahaja.

Calon dibenarkan mendaftar, mengemas kini meminda maklumat permohonan sebelum tarikh tutup permohonan. Hanya pindaan yang terkini sahaja diambil kira untuk tujuan penyimpanan data.

Pertanyaan mengenai program tajaan dan masalah teknikal boleh dibuat dengan menghubungi talian 03-8885 3049 mulai 9 Mac 2020 hingga 18 Mac 2020 (hari bekerja) dari jam 9:00 pagi hingga jam 4:30 petang atau kemukakan maklum balas melalui Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) di http://jpa.spab.gov.my/eApps/system/index.do.

8. STUDENT ASSESSMENT CENTER (SAC)

Calon yang memohon akan dipanggil untuk menghadiri SAC. Tujuan SAC adalah bagi menyediakan profil interpersonal pelajar, menyediakan maklumat kumulatif berkenaan kompetensi pelajar bagi memilih pelajar terbaik untuk ditaja JPA.

Program SAC ini dijadualkan pada 6 April 2020 hingga 10 April 2020 di pusat-pusat yang telah ditetapkan secara Zon di di Zon Tengah (Bangi), Zon Selatan 1 (Melaka) Zon Selatan 2 (Johor Bahru), Zon Utara 1 (Alor Setar), Zon Utara 2 (Pulau Pinang), Zon Timur 1 (INTAN Kemaman), Zon Timur 2 (Kota Bharu) Zon Sabah (Kota Kinabalu), Zon Sarawak 1 (Kuching) dan Zon Sarawak 2 (Miri).

9. TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Tarikh tutup permohonan ialah pada 8 Mac 2020 (Rabu) jam 5.00 petang. Permohonan yang diterima selepas tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.

10. TARIKH-TARIKH PENTING

Aktiviti Tarikh
e-Profiling dibuka 09 Mac 2020
e-Profiling ditutup 18 Mac 2020
Keputusan Penawaran 05 Mei 2020

LAMPIRAN A

SENARAI BIDANG DAN UNIVERSITI YANG DITAJA DI BAWAH PROGRAM PENAJAAN NASIONAL (PPN) TAHUN 2020

program penajaan nasional ppn


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *