Langkah-langkah Penulisan Kajian Literatur

Dapatkan notifikasi/pemberitahuan pantas info Biasiswa dengan sertai channel Telegram rasmi kami di https://t.me/biasiswa - Admin.

Kajian Literatur | Langkah-langkah Penulisan Kajian Literatur

Kajian Literatur

Apa itu Kajian Literatur?

Kajian Literatur (En: Literature Review) pada dasarnya adalah penyatuan satu badan maklumat yang diperoleh dari sumber sekunder seperti buku, surat khabar, majalah dan sumber lain yang sesuai. Maklumat ini adalah kandungan yang khusus dan biasanya berputar di sekitar tema atau isu tertentu. Ia mewakili pemilihan idea yang teliti yang diperoleh daripada hasil penemuan orang lain tentang topik tertentu atau kumpulan topik yang dianggap berkaitan dengan beberapa cara. Sumber yang dipilih haruslah berwibawa dan ditulis dengan baik dalam tatabahasa yang baik dan harus memberi penerangan mengenai kajian yang akan dijalankan. Matlamat utama Kajian Literatur adalah untuk menetapkan nada untuk sisa kertas akademik memandangkan pandangan dapat dibuat ke dalam kedudukan teoritis dan metodologi yang digunakan oleh para penyelidik masa lalu yang sama. Penggunaan subjudul boleh bertindak sebagai tanda catatan yang membimbing penulis supaya dia terus berada di atas landasan yang betul.


Panjang Kajian Literatur

Pelajar sering bimbang tentang panjang kajian. Walau bagaimanapun, tidak ada peraturan yang sukar mengenai perkara ini. Ini semua bergantung kepada cara fakulti akademik di mana pelajar beroperasi menimbangnya. Ia juga bergantung kepada butir-butir khusus yang diperlukan untuk menyediakan liputan komprehensif bagi penyelidikan terdahulu. Ringkasnya, tiada formula ajaib atau algoritma di sini.

Jenis Kajian Literatur

Dua gaya kajian literatur yang diketahui umum: tradisi atau naratif dan sistematik. Gaya tradisional melibatkan pengeluaran ringkasan literatur. Argumen adalah naratif atau deskriptif memandangkan semua yang dilakukan adalah memaklumkan pembaca tentang hujah-hujah utama dan perdebatan yang dibangkitkan setakat ini dalam topik tertentu atau bidang penyelidikan. Titik dianjurkan dalam beberapa perintah yang telah ditetapkan yang memberikan sintesis yang benar tentang topik atau masalah sosial. Gaya sistematik adalah berbeza daripada naratif kerana ia melangkah lebih jauh daripada perkembangan naratif semata-mata. Pada dasarnya ia adalah persembahan kreatif sesuatu topik. Penulis pergi mencari cara-cara baru untuk membentangkan maklumat lama yang sering memberikan penilaian (atau hampir seimbang) seimbang atau penilaian hujah-hujah. Ia juga boleh mencadangkan bahawa terdapat kebuntuan di lapangan yang mungkin dapat diselesaikan hanya jika penyelidikan baru dijalankan.

Langkah Menulis Kajian Literatur dalam Penyelidikan Akademik

Langkah asas ini merupakan sebahagian daripada apa yang boleh dianggap sebagai kitaran kajian literatur. Istilah kitaran adalah sesuai kerana selalu ada keperluan pemantauan berterusan terhadap kerja yang sedang berjalan serta penilaian yang teliti terhadap objektif penyelidikan untuk menentukan apakah penulis dapat memberi tahu audiensnya mengenai karya-karya sebelumnya yang serupa. Langkah-langkah ini adalah mencari, memilih, mengambil nota, mengkaji dan menyusun.

1. Menemukan yang melibatkan mencari data yang sesuai atau maklumat yang berkaitan dengan topik yang diminati. Ini hampir proses yang tidak pernah berakhir. Walau bagaimanapun, mungkin lebih baik bahawa para penulis menetapkan batas untuk mencari maklumat untuk membenarkan alasan mereka. Ini menghalang kesukaran untuk mendapatkan maklumat yang terlalu banyak untuk diproses pada satu-satu masa.

2. Memilih cara mengenal pasti data atau kajian yang paling sesuai yang akan meningkatkan tumpuan penyelidikan seseorang. Ia menyeru agar membuat keputusan yang rasional di pihak penulis, dengan mengambil kira tujuan utamanya. Amalan yang baik adalah untuk melihat semua butiran bibliografi bahan bertulis. Ini membolehkan rujukan mudah bagi kerja-kerja sebelumnya.


3. Pengambilan nota memerlukan pengurangan jumlah bahan bertulis yang banyak ke dalam ketulan yang lebih kecil sehingga ianya sesuai dengan tujuannya. Selain itu, ia melibatkan mengurangkan jumlah maklumat bertulis yang besar ke dalam bahagian-bahagian yang lebih kecil yang lebih tepat yang paling sesuai untuk objektif penulis.

4. Kajian/tinjauan adalah merumuskan, menilai dan menilai maklumat dari segi kualiti dan nilai serta kesesuaiannya untuk tujuan penulis. Penulis harus menjaga objektif penyelidikan secara keseluruhan apabila melakukan perkara ini.

5. Mensintesis (synthesizing) adalah memerintahkan maklumat yang dikaji dengan cara yang paling logik untuk mencipta produk baru yang memenuhi niat, objektif dan standard penulis. Sudah tentu penggunaan bahasa khusus disiplin adalah dinasihatkan kerana kebanyakan projek penyelidikan biasanya ditujukan untuk memaklumkan khalayak tertentu walaupun memerlukan rayuan umum.

Kitaran ini berterusan sehingga penulis yakin bahawa pembekalan bahan yang relevan telah habis dan tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti tinjauan.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk bertindak sebagai panduan asas bagi pelajar siswazah yang mungkin merasa dibebani oleh fakta bahawa tarikh akhir boleh ditetapkan di mana masa kajian itu harus diserahkan kepada Fakulti atau penyelia akademik.

Sesetengah pelajar tidak memahami sifat kajian literatur dan sering gagal melihatnya sebagai percubaan dinamik dan kreatif untuk membina semula maklumat menggunakan sumber yang sudah wujud. Tidak ada peraturan definitif tentang kajian literatur kecuali untuk fakta bahawa ia harus meningkatkan kualiti kertas seseorang. Isu-isu seperti kaitan, kredibiliti dan kreativiti adalah prinsip panduan kritikal. Saya mengesyorkan bahawa penulisan kajian literatur harus menjadi salah satu langkah awal dalam penyelidikan akademik kerana ia sering memberikan gerbang kepada aspek lain dari laporan akademik.

Dalam artikel ini saya telah cuba untuk mentakrifkan kajian literatur dan menjelaskan sifat dan tujuan kajian literatur. Di samping itu, saya telah menggariskan (secara ringkas) pada dua gaya utama kajian dan mengkaji lima langkah proses penulisan kajian literasi. Setelah semua ini diikuti penulis harus dapat menguasai proses tersebut dan memberikan penjelasan yang kemas mengenai isu-isu utama dalam satu jenis wacana akademik tertentu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *