Biasiswa Fujitsu untuk Pelajar Antarabangsa

Dapatkan notifikasi/pemberitahuan pantas info Biasiswa dengan sertai channel Telegram rasmi kami di https://t.me/biasiswa - Admin.

Biasiswa Fujitsu – Tawaran Biasiswa Fujitsu kini dibuka. Jadilah yang terawal memohon Biasiswa Fujitsu hari ini.

biasiswa Fujitsu

PENGENALAN

Berdasarkan visi korporat Fujitsu dan sebagai ahli rantau Asia Pasifik, Fujitsu menubuhkan program Biasiswa Fujitsu sebagai salah satu usaha sumbangan sosial pada tahun 1985 dalam perayaan ulang tahun ke-50 yayasan Fujitsu.

Objektif program ini adalah untuk menyumbang untuk mewujudkan masa depan yang makmur di rantau Asia Pasifik melalui pembangunan sumber manusia dengan menyediakan peluang untuk belajar kepada bakal pemimpin dunia masa depan. Daripada ramai yang memohon setiap tahun, pemohon yang berjaya mempunyai, nilai tambahan dalam kemahiran berbahasa Inggeris, rekod akademik yang baik dan pengalaman kerja, serta niat untuk menyumbang kepada kemajuan masyarakat.

Setelah tamat program, penerima biasiswa dijangka memperluas fikiran mereka dengan lebih jauh dan berkhidmat dan menyumbang kepada kebaikan komuniti untuk membentuk kemakmuran hari esok.


NILAI BIASISWA

Faedah Biasiswa Fujitsu termasuk tuisyen dan yuran untuk program Pemimpin Global untuk Inovasi dan Pengetahuan.

 • Tuisyen dan Yuran untuk Pemimpin Global untuk Inovasi dan Pengetahuan
 • Penerbangan:
  Fujitsu Ltd. akan menyediakan tiket penerbangan pergi balik ke Jepun di mana program bermula dan berakhir, serta tiket untuk mengambil bahagian dalam program Hawaii, Thailand, dan Singapura. Pemilihan pengangkutan udara dan ejen perjalanan, termasuk jadual perjalanan, adalah mengikut budi bicara Fujitsu Ltd.
 • Pengaturan Perumahan:
  JAIMS akan membantu dalam mencari perumahan yang sesuai di Honolulu untuk peserta. Fujitsu Ltd. akan menyediakan dan membayar penginapan peserta di Jepun, Thailand, dan Singapura.
 • Pengurusan Visa:
  Peserta akan dibantu untuk mendapatkan visa Pelajar M-1 untuk memasuki masuk A.S. dan visa kemasukan Jepun untuk penginapan yang singkat. Perbelanjaan untuk mendapatkan visa adalah tanggungjawab kewangan peserta.

KELAYAKAN

Untuk memohon Biasiswa Fujitsu, anda mesti memenuhi kelayakan berikut.

 1. Motivasi

  Seseorang yang mempunyai minat berminat dalam isu sosial dan keinginan untuk menyelesaikannya

 2. Pendidikan

  Ijazah sarjana muda atau ijazah setara dengan ijazah sarjana muda empat tahun dalam mana-mana disiplin dari institusi yang diiktiraf secara serantau atau nasional

 3. Pengalaman

  Sekurang-kurangnya tiga tahun pengalaman kerja sepenuh masa yang relevan (sepuluh hingga lima belas tahun pilihan) selepas menerima ijazah yang dinyatakan dalam seksyen Pendidikan di atas pada masa permohonan

 4. Bahasa

  Skor TOEFL minimum 577/233/90 (kertas / komputer / Internet), skor TOEIC 750, atau IELTS (Akademik) hasil ujian band keseluruhan sebanyak 6.5 atau lebih tinggi daripada ujian yang diambil dalam tempoh lima tahun yang terakhir pada masa permohonan

  Pengecualian:

  Pemohon berikut dikecualikan daripada mengemukakan skor ujian kemahiran bahasa Inggeris:

  • Pemohon yang bahasa ibunya adalah bahasa Inggeris dan berasal dari salah satu negara berikut: Amerika Syarikat, Australia, United Kingdom, New Zealand, Kanada, atau Singapura.
  • Pemohon yang telah menerima ijazah sarjana muda atau lanjutan dalam tempoh lima tahun yang lepas dari masa permohonan dari kolej atau universiti yang diiktiraf atau diiktiraf di salah satu daripada enam negara berikut: Amerika Syarikat, Australia, United Kingdom, New Zealand, Kanada, atau Singapura. Untuk layak untuk pengecualian ini, anda mesti menyerahkan sijil transkrip atau sarjana untuk ijazah ini. Tiada pengecualian.

 5. Negara

  Pemohon mestilah pemastautin Negeri Hawaii, Amerika Syarikat, atau warganegara salah satu daripada yang berikut: Australia, Kemboja, China, Hong Kong, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Filipina, Singapura, Selatan Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, atau Vietnam.


SYARAT BIASISWA

Biasiswa Fujitsu ditawarkan dengan syarat bahawa penerima bersetuju untuk mengikut pernyataan di bawah.

Laporan Biasiswa

Setelah selesai program Global Leaders for Innovation and Knowledge (Pemimpin Global untuk Inovasi dan Pengetahuan), semua peserta perlu mengemukakan dua laporan rasmi berdasarkan pembelajaran mereka semasa program.

Ketiadaan Semasa Tempoh Biasiswa Fujitsu

 1. Sekiranya kecemasan berlaku yang memerlukan perjalanan ke negara asal peserta, perjalanan tersebut hendaklah menjadi perbelanjaan peribadi peserta. Sepanjang tempoh ketiadaan, biasiswa akan diwarnakan dan dikurangkan dari amaun yang ditetapkan dalam biasiswa yang berkaitan dengan perbelanjaan hidup.
 2. Pemberitahuan awal tentang ketidakhadiran dari kelas atau perjalanan harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pengurus Besar Yayasan Fujitsu-JAIMS atau orang yang beliau kehendaki yang akan memberitahu Pejabat Program Biasiswa Fujitsu Fujitsu.

Penamatan Biasiswa Fujitsu

Semua penerima bisiswa yang terpilih dikehendaki untuk mengambil bahagian dengan ikhlas, bekerja dengan gigih, dan melengkapkan Pemimpin Global untuk Inovasi dan Pengetahuan semasa tempoh program. Penerima biasiswa Fujitsu yang terpilih mesti memahami dan bersetuju bahawa sebarang salah laku yang serius dalam hal ini akan menjamin penamatan segera Biasiswa Fujitsu tanpa notis dan mengikut budi bicara Fujitsu. Berikut adalah beberapa contoh salah laku yang boleh mengakibatkan penamatan seperti:

 1. Kegagalan untuk menyelesaikan, atau tidak ada, Program Akademik tanpa kebenaran bertulis dari Fujitsu atau Yayasan Fujitsu-JAIMS.
 2. Tidak mematuhi peraturan, dasar dan arahan lain Fujitsu dan / atau Yayasan Fujitsu-JAIMS.
 3. Kelakuan tidak bermoral, tidak senonoh, tidak senonoh, ganas, atau tidak sah, termasuk tanpa had, pelanggaran status visa.
 4. Pemalsuan, atau salah nyata dalam, apa-apa permohonan pelajar atau program atau rekod lain dan / atau mana-mana temuduga.
 5. Kegagalan untuk mengekalkan kedudukan akademik yang baik atau prestasi kerja yang tidak memuaskan.

Jika Fujitsu menamatkan Biasiswa Fujitsu menurut yang tersebut di atas, penerima akan kembali ke negara asalnya secepat mungkin. Penerima hendaklah memaklumkan kepada Fujitsu terlebih dahulu, tarikh pengembaliannya dan alamat, e-mel, dan telefon di negara asalnya selepas pengembalian. Penerima bersetuju bahawa, berkuatkuasa pada tarikh penamatan, Fujitsu tidak mempunyai kewajipan untuk membayar atau memberikan apa-apa bantuan kepada penerima. Fujitsu mungkin atas budi bicara mutlaknya memberikan penerima dengan tiket penerbangan yang sesuai untuk pulang ke negara asal.

Penerima bersetuju bahawa jika Biasiswa Fujitsu ditamatkan menurut seperti kenyataan yang di atas, penerima akan, atas permintaan Fujitsu, segera membayar balik semua faedah dan anugerah yang telah dibayar oleh Yayasan Fujitsu dan / atau Fujitsu-JAIMS kepada penerima atau bagi pihak penerima.

KAEDAH PERMOHONAN

Untuk memohon Biasiswa Fujitsu, bacalah arahan dengan teliti dan ikuti langkah-langkah yang dinyatakan di bawah:

Tarikh akhir permohonan

Disebabkan pengaruh pandemik COVID-19, jadual program dan keperluan permohonan untuk program biasiswa seterusnya belum diputuskan. Maklumat akan diumumkan kelak.
Pejabat Program Biasiswa Fujitsu tidak menerima permohonan pada masa ini. Sila elakkan daripada menghantar dokumen permohonan anda buat masa sekar.

Program Penyertaan

Para Penerima Biasiswa Fujitsu yang terpilih menghadiri Kursus Pemimpin Global untuk Inovasi dan Pengetahuan pada tahun terkini yang disampaikan oleh Yayasan Fujitsu-JAIMS.
Tempoh Program: 3 bulan

Proses permohonan

Semua dokumen yang diperlukan termasuk borang permohonan dalam talian mesti diterima oleh tarikh akhir permohonan.

PAUTAN PERMOHONAN BIASISWA FUJITSU


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *