Biasiswa Top Glove 2018

Dapatkan notifikasi/pemberitahuan pantas info Biasiswa dengan sertai channel Telegram rasmi kami di https://t.me/biasiswa - Admin.

Biasiswa Top Glove 2018 – Tawaran Anugerah Program Biasiswa Top Glove sesi tahun 2018 kini dibuka untuk permohonan. Jadilah pemohon terawal Biasiswa Top Glove hari ini juga.

Biasiswa Top Glove

Dana biasiswa ditubuhkan dengan matlamat menawarkan biasiswa kepada pelajar yang berkelayakan yang mengikuti kursus ijazah sepenuh masa (sarjana muda) & (ijazah sarjana lanjutan iaitu Sarjana & PHD) di universiti awam tempatan.


Bagi sesi 2018 adalah dengan ini sukacita dimaklumkan, Biasiswa Top Glove menawarkan biasiswa kepada pelajar-pelajar yang berkelayakan untuk mengikuti kursus ijazah sepenuh masa (sarjana) dan (pascasiswazah iaitu Master & PHD) di universiti awam tempatan. Pemohon yang berjaya dalam permohonan akan ditawarkan pekerjaan bersama syarikat sebaik sahaja tamat pengajian.

BIDANG-BIDANG

Senarai kursus pengajian yang dipilih di bawah anugerah biasiswa ini adalah seperti berikut:

 • Kejuruteraan Mekanik / Elektrik / Kimia
 • Kimia / Bio Kimia / Fizik / Matematik
 • Sains Polimer / Sains Gunaan
 • Perubatan
 • Pergigian
 • Undang-undang
 • Kejuruteraan awam
 • Kewangan & Pengurusan Perniagaan

SYARAT KELAYAKAN

 • Keputusan akademik yang baik dalam STPM
 • Telah mendapat penerimaan kemasukan ke universiti awam tempatan
 • Aktif dalam aktiviti kokurikulum
 • Kurang sokongan kewangan untuk melanjutkan pelajaran pengajian tinggi

 • KAEDAH PERMOHONAN

  Sila muat turun dan isi Borang Permohonan yang disediakan: Borang Biasiswa Top Glove

  Proses pemilihan:
  Selepas penutupan permohonan, jawatankuasa biasiswa akan mengkaji permohonan dan calon yang layak untuk temu bual. Terdapat satu tempoh penilaian permohonan dan dua peringkat temu bual sebelum senarai akhir penerima biasiswa diumumkan.

  Pemohon yang berjaya sahaja akan diberitahu melalui e-mel dan / atau panggilan telefon.

  TERMA & SYARAT

  1. Pemohon yang berjaya mesti memasuki perjanjian biasiswa dengan Top Glove Foundation (“Yayasan”).
  2. Pemohon tidak boleh terikat dengan mana-mana badan atau organisasi lain.
  3. Pemohon yang berjaya tidak boleh, tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari Yayasan, menerima sebarang biasiswa atau bentuk bantuan kewangan lain dari sumber-sumber lain sekalipun ia terus menerima apa-apa bentuk bantuan kewangan dari Yayasan dan / atau apabila / Perjanjian biasiswa beliau dengan Yayasan masih berlaku.
  4. Setiap pemohon individu bertanggungjawab untuk semua kos yang dikenakan semasa memohon Biasiswa.
  5. Yayasan berhak membuat perubahan kepada Terma dan Syarat ini tanpa notis terlebih dahulu pada bila-bila masa dan / atau hak untuk membatalkan, mengubahsuai, menggantung, menangguhkan atau menarik balik tawaran program Biasiswa mengikut budi bicara mutlaknya dan pemohon akan terikat oleh perubahan tersebut.
  6. Semua keputusan Yayasan dalam apa-apa perkara berhubung dengan program Biasiswa adalah muktamad dan mengikat dan tiada rayuan, perbincangan atau surat-menyurat akan dilayan.
  7. Hanya pemohon yang disenarai pendek akan diberitahu melalui e-mel dan / atau panggilan telefon untuk temuduga.
  8. Pemohon yang berjaya akan dikehendaki berkhidmat dengan KUMPULAN SYARIKAT GLOVE SYARIKAT berdasarkan tempoh biasiswa contohnya jika kami menyediakan biasiswa 4 tahun, pemohon dikehendaki mengikat dengan Top Glove selama 4 tahun atau sebagainya setelah tamat pengajian mereka.
  9. Pemohon yang berjaya akan dianugerahkan Biasiswa mengikut bidang masing-masing seperti berikut:
   • Biasiswa berjumlah RM 8,000 setahun untuk pelajar-pelajar Sastera, Undang-Undang, Pengurusan siswazah.
   • Biasiswa berjumlah RM 9,000 setahun bagi pelajar-pelajar Sarjana Sains dan Kejuruteraan.
   • Biasiswa berjumlah RM10, 000 setahun untuk pelajar Perubatan dan Pergigian
  10. Jika anda ingin memohon pembebasan sebelum permulaan bon biasiswa atau menamatkan bon beasiswa sebelum tempoh yang ditetapkan, anda perlu membayar balik kepada Yayasan TG dua kali ganda jumlah biasiswa yang diberikan kepada anda.

  Tarikh Tutup Permohonan: 31 Disember 2018

  Untuk maklumat yang lanjut, sila layari:
  TOP Glove Scholarship


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *