Sains Komputer Bioinformatik

Dapatkan notifikasi/pemberitahuan pantas info Biasiswa dengan sertai channel Telegram rasmi kami di https://t.me/biasiswa - Admin.

Sains Komputer Bioinformatik – Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Bioinformatik. Maklumat kursus Ijazah Sarjana Muda bidang Sains Komputer Bioinformatik.

sains komputer bioinformatik

PENGENALAN

Bioinformatik adalah bidang sains di mana biologi, sains komputer dan matematik bergabung bersama untuk membentuk satu disiplin. Sarjana Sains Komputer yang mengkhususkan diri dalam Bioinformatika adalah program akademik baru yang ditawarkan oleh Fakulti Pengkomputeran yang direka khusus untuk menghasilkan saintis komputer yang dapat menggunakan teknik Sains Komputer dalam menguruskan dan menganalisis data biologi, masalah dan membangun dan menemui penemuan baru dalam bidang biologi.


Kajian ini mendedahkan pelajar kepada algoritma dan perisian untuk simulasi proses biologi dan analisis data biologi molekul. Kerjasama antara disiplin, menghubungkan sains hayat dan sains komputer, menjadikan bioinformatika sebagai bidang pengajian yang menarik.

SPESIFIKASI PROGRAM

1
Nama Program Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Bioinformatik)
2
Anugerah Akhir Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Bioinformatik)
3
Institusi Penganugerahan Universiti Teknologi Malaysia
4
Institusi Pengajaran Sarjana Muda Sains Komputer (Bioinformatika)
5
Profesional Akreditasi Badan Berkanun
6
Bahasa Arahan Bahasa Malaysia dan English
7
Profesional Akreditasi Badan Berkanun Konvensional
8
Cara Operasi (Francais, Pemerintahan sendiri, dll) Pemerintahan Sendiri
9
Skim Kajian (Sepenuh Masa / Separuh Masa) Sepenuh Masa
10
Tempoh Pengajian Minimum: 4 tahun, Maksimum: 6 tahun
Jenis Semester
Bilangan Semester
Bilangan Minggu
Sepenuh Masa
Separuh Masa
Sepenuh Masa
Separuh Masa
Normal
8
14
Pendek
11
Syarat Kemasukan


Objektif Program Pendidikan

Objektif program Sarjana Muda Sains Komputer (Bioinformatik) adalah untuk memberi pengetahuan, kemahiran dan sifat yang harus dicapai oleh siswazah untuk kerjaya yang berjaya.

Program ini direka bentuk untuk menghasilkan graduan yang:

  1. Mendapatkan pekerjaan sebagai ahli sains komputer di industri dan organisasi tempatan dan global, di mana mereka berupaya menerapkan pengetahuan asas, prinsip dan kemahiran komputasi dalam bidang Bioinformatik untuk membangunkan perisian saiz dan kerumitan yang semakin meningkat di seluruh kawasan penerapan yang berbeza.
  2. Menunjukkan keupayaan untuk terus belajar sepanjang karier mereka (pendidikan profesional, teknikal atau pascasiswazah) yang dapat mengukuhkan kemahiran berfikir analitik dan kritikal mereka untuk meletakkan mereka untuk mengamalkan Sains Komputer dan Bioinformatik yang maju dan menyumbang kepada asas-asas intelektual disiplin Sains Komputer dan Bioinformatik.
  3. Terlibat dalam projek bioinformatika dan perisian berkaitan yang mereka mahir dalam menggunakan teori pengkomputeran dan pengetahuan dalam menganalisis, memodelkan, mereka bentuk, membangun dan menilai penyelesaian pengkomputeran.
  4. Menjadi pemimpin atau usahawan tekno dalam disiplin interdisiplin.
  5. Menunjukkan kesedaran tentang etika profesional dan tanggung jawab sosial sebagai saintis komputer yang mengkhususkan diri dalam bioinformatik.

Struktur dan Ciri Program, Keperluan Kurikulum dan Anugerah

Program ini ditawarkan dalam mod sepenuh masa berdasarkan dua (2) Tahun Akademik Semester dengan beberapa kursus yang dihantar dan dinilai dalam setiap semester. Penilaian: 25-50% peperiksaan, 50-75% kerja kursus.

Syarat & Keperluan Penganugerahan:

Untuk siswazah, pelajar HARUS:

  1. Mencapai sejumlah 128 jam kredit dengan minimum PNG ialah 2.0;
  2. Lulus latihan industri (bersamaan dengan 12 jam kredit), yang 4 kredit akan dinilai dan 8 kredit sebagai status HW;
  3. Lengkapkan Projek Sarjana Muda Bioinformatik.

Prospek Kerjaya

Siswazah program ini boleh berfungsi sebagai Jurutera Perisian Bioinformatik, Bioinformatika Programmer Komputer, Penyelidikan Bioinformatik, Penyelidik Saintifik, Grid Bioinformatik dan Pentadbir Kluster, Penganalisis Sistem Maklumat Biologi, Pengurus Sistem Maklumat Biologi, Pembekal Perkhidmatan Bioinformatika, Pemaju dan Pemelihara Instrumen Pengkomputeran Bioteknologi, Saintis Maklumat Farmaseutikal dan Chemoinformatician.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *