Biasiswa Bank Negara Malaysia 2020 – BNM Scholarship

Dapatkan notifikasi/pemberitahuan pantas info Biasiswa dengan sertai channel Telegram rasmi kami di https://t.me/biasiswa - Admin.

Biasiswa Bank Negara Malaysia 2020 – BNM Scholarship. Tawaran Anugerah Biasiswa Bank Negara Malaysia sesi tahun 2018 kini dibuka untuk permohonan. Jadilah yang terawal untuk memohon Biasiswa Bank Negara Malaysia bermula sekarang.

biasiswa bank negara

Bank Negara Malaysia (BNM) kini membuka tawaran dana Biasiwa kepada warganegara Malaysia bagi sesi akademik 2018. Anugerah pembiayaan biasiswa ini selaras dengan wawasan BNM untuk meningkatkan pembangunan modal insan, selain penghargaan kepada pelajar cemerlang yang terpilih.

Biasiswa yang ditawarkan dibuka kepada pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran mereka ke tahap yang lebih tinggi bermula di peringkat Pra-Universiti, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana (Master) atau Doktor Falsafah (PhD).


Di peringgan berikutnya diterangkan secara lebih terperinci setiap bentuk biasiswa BNM yang ditawarkan pada tahun ini:

1. PRA-UNIVERSITI

Cambridge A-Levels

Untuk peringkat Pra-Universiti, terdapat dua (2) jenis biasiswa yang disediakan untuk calon yang layak:

Biasiswa Kijang Emas

Beasiswa Kijang Emas diberikan kepada pelajar SPM 2019.

Para penerima Kijang Emas diberi kebebasan untuk melanjutkan pelajaran mereka di universiti-universiti terkemuka, di mana-mana negara pilihan mereka.

Syarat dan keperluan untuk penerima Biasiswa Kijang Emas termasuklah:

 • Memperoleh semua A+ dalam peperiksaan SPM 2019
 • Tidak melebihi 19 tahun pada 1 Julai 2020
 • Kualiti kepimpinan yang kuat, keupayaan berpasukan yang tinggi, cemerlang dalam kedua-dua aktiviti kokurikulum dan sukan
 • Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang luar biasa
 • Tajaan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) akan diperluaskan tertakluk kepada kriteria yang diluluskan oleh BNM.

Biasiswa Kijang

Biasiswa Kijang dianugerahkan kepada individu yang layak untuk melanjutkan pengajian pra-universiti dan seterusnya sarjana muda dalam bidang Ekonomi, Perakaunan, Perbankan, Kewangan, Sains Aktuari, Undang-Undang dan Sains Komputer di universiti-universiti terkemuka mengikut senarai universiti yang diluluskan oleh Bank.

Syarat & Keperluan untuk penerima Biasiswa Kijang termasuklah:

 • Minimum 8A (A dan A + sahaja) dalam peperiksaan SPM 2019
 • Tidak melebihi 19 tahun pada 1 Julai 2020
 • Kualiti kepimpinan yang kuat, keupayaan berpasukan yang tinggi, cemerlang dalam kedua-dua aktiviti kokurikulum dan sukan
 • Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang luar biasa
 • Tajaan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) akan diperluaskan tertakluk kepada memenuhi kriteria yang diluluskan oleh Bank.

(Permohonan mula dibuka dari 16 Mac hingga 15 April 2020)


2. IJAZAH SARJANA MUDA

Biasiswa Sarjana Muda ini diberikan kepada individu yang layak yang telah menerima tawaran untuk mengikuti atau sedang mengikuti pengajian Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Ekonomi, Perakaunan, Perbankan, Kewangan, Sains Aktuari, Undang-Undang dan Sains Komputer di universiti terbaik mengikut senarai universiti yang diluluskan oleh BNM.

Calon mesti memenuhi syarat minimum berikut:

 • STPM / A-Level – sekurang-kurangnya 3A; atau
 • Diploma / Matrikulasi – Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) sekurang-kurangnya 3.50; atau
 • South Australia Matriculation – ATAR sekurang-kurangnya 85%; atau
 • Program Yayasan Amerika – Skor SAT1 sekurang-kurangnya 1200; atau
 • Bagi calon yang sedang mengikuti Sarjana Muda – PNGK semasa sekurang-kurangnya 3.50
 • Lulus SPM dengan kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
 • Umur tidak melebihi 25 tahun pada 1 Julai 2020
 • Mendapatkan tawaran untuk mengikuti atau sedang mengikuti pengajian Ijazah Sarjana pada tahun 2018 dari senarai universiti yang diluluskan BNM

Keperluan tambahan termasuk:

 • Kualiti kepimpinan yang kuat, keupayaan berpasukan yang tinggi, cemerlang dalam kedua-dua aktiviti kokurikulum dan sukan
 • Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang luar biasa

(Permohonan kini dibuka dari 15 Mac hingga 30 April 2020)

3. SARJANA (MASTER)

Biasiswa Pascasiswazah dianugerahkan kepada individu yang layak yang telah menerima tawaran untuk mengikuti atau sedang mengikuti pengajian Pascasiswazah dalam bidang pengajian berikut di universiti teratas mengikut senarai universiti yang diluluskan Bank:

 • Perakaunan
 • Perbankan
 • Kewangan
 • Ekonomi
 • Undang-undang
 • Sains Aktuari
 • Sains Komputer

Setiap calon mesti memenuhi syarat minimum berikut:

 • Memperolehi Kelas Pertama (Kepujian) Ijazah Sarjana / Sarjana dari universiti tempatan dan luar negara yang diiktiraf
 • Umur tidak melebihi 30 tahun pada 1 Julai 2020
 • Lulus SPM dengan kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
 • Mendapatkan tawaran untuk mengikuti atau sedang mengikuti pengajian Pascasiswazah pada tahun 2020 dari senarai universiti yang diluluskan

Keperluan tambahan termasuk:

 • Kualiti kepimpinan yang kuat, keupayaan berpasukan yang tinggi, cemerlang dalam kedua-dua aktiviti kokurikulum dan sukan
 • Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang luar biasa

Mereka yang memenuhi syarat minimum perlu melakukan permohonan secara dalam talian melalui laman web Bank Negara Malaysia. Untuk permohonan pascasiswazah, sila serahkan satu (1) halaman ringkasan penyelidikan anda ke alamat berikut:

Strategic Human Capital Department
Level 11C Bank Negara Malaysia
Jalan Dato’ Onn
50480 Kuala Lumpur
(Attn to : Scholarship Section)

(Permohonan dibuka dari 15 Mac hingga 30 April 2020)

4. DOKTOR FALSAFAH (PHD)

Biasiswa Pascasiswazah diberikan kepada individu yang layak yang telah menerima tawaran untuk mengikuti atau sedang mengikuti pengajian Pascasiswazah dalam bidang pengajian berikut di universiti teratas mengikut senarai universiti yang diluluskan pihak BNM:

 • Perakaunan
 • Perbankan
 • Kewangan
 • Ekonomi
 • Undang-undang
 • Sains Aktuari
 • Sains Komputer

Calon mesti memenuhi syarat minimum berikut:

 • Memperolehi Kelas Pertama (Kepujian) Ijazah Sarjana / Sarjana dari universiti tempatan dan luar negara yang diiktiraf
 • Umur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Julai 2020
 • Lulus SPM dengan kredit dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
 • Mendapatkan tawaran untuk mengikuti atau sedang mengikuti pengajian Pascasiswazah pada tahun 2018 dari senarai universiti yang diluluskan

Syarat tambahan termasuk:

 • Kualiti kepimpinan yang kuat, keupayaan berpasukan yang tinggi, cemerlang dalam kedua-dua aktiviti kokurikulum dan sukan
 • Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang luar biasa

Mereka yang memenuhi syarat minimum diperlukan untuk memohon secara dalam talian melalui laman web Bank Negara Malaysia. Untuk permohonan pascasiswazah, sila serahkan satu (1) halaman ringkasan penyelidikan anda ke alamat berikut:

Strategic Human Capital Department
Level 11C Bank Negara Malaysia
Jalan Dato’ Onn
50480 Kuala Lumpur
(Attn to : Scholarship Section)

(Permohonan dibuka dari 15 Mac hingga 30 April 2020)

KAEDAH PERMOHONAN

Permohonan adalah secara atas talian di laman web BNM: KLIK SINI

HUBUNGI

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut yang berkaitan, sila hubungi:

Tel:
1300 88 5465 (BNMTELELINK)
+603 2698 8044 (General line)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *