Biasiswa Kerajaan Negara Brunei Darussalam

Dapatkan notifikasi/pemberitahuan pantas info Biasiswa dengan sertai channel Telegram rasmi kami di https://t.me/biasiswa - Admin.

Biasiswa Kerajaan Negara Brunei Darussalam 2020 – Tawaran Biasiswa Kerajaan Negara Brunei Darussalam kini dibuka untuk permohonan.

biasiswa

Kementerian Luar Negeri dengan sukacitanya menjemput permohonan untuk Biasiswa Kerajaan Brunei Darussalam di bawah Skim Anugerah Biasiswa di atas untuk sesi akademik 2020/2021.

Anugerah biasiswa ini menyediakan pemohon dengan peluang untuk mengikuti Diploma, Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana Pascasiswazah Master di mana-mana institusi pengajian tinggi berikut:

 • Universiti Brunei Darussalam (UBD)
 • Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)
 • Universiti Teknologi Brunei (UTB) dan
 • Politeknik Brunei (PB).


SYARAT & KELAYAKAN

 • Permohonan terbuka kepada warganegara, tetapi tidak terhad kepada, negara anggota ASEAN, Komanwel dan OIC.
 • Pemohon mestilah, antara umur 18-25 untuk program Sarjana dan Diploma dan tidak boleh melebihi umur 35 untuk program Sarjana Pascasiswazah Master pada 31hb Julai 2020.
 • Anugerah TIDAK layak untuk Penduduk Tetap Brunei Darussalam.

PROGRAM YANG DIPERLUKAN DAN KELAYAKAN KEMASUKAN

Program yang ditawarkan dan syarat kelayakan kemasukan boleh didapati laman rasmi IPT yang berikut:

i) Universiti Brunei Darussalam
ii) Universiti Islam Sultan Sharif Ali
iii) Universiti Teknologi Brunei
iv) Politeknik Brunei

TERMA & SYARAT BIASISWA

Penyenaraian penuh terma dan syarat biasiswa akan diberikan kepada pemohon sebaik sahaja permohonan itu berjaya dan biasiswa ditawarkan. Perisytiharan akan dikehendaki ditandatangani yang mengesahkan pemahaman dan perjanjian dengan terma dan syarat ini setelah penerimaan biasiswa.


Terma dan syarat am adalah seperti berikut:

Penerima biasiswa akan diberi kemudahan dengan manfaat biasiswa seperti berikut:

i) pengecualian daripada membayar yuran pengajian termasuk yuran penerimaan, pemeriksaan, pendaftaran dan orientasi untuk sepanjang tempoh program;
ii) tiket penerbangan kelas ekonomi ke Brunei Darussalam dari negara asal penerima sebelum permulaan kursus dan tiket penerbangan kelas ekonomi dari Negara Brunei Darussalam ke negara asal penerima apabila selesai kursus;
iii) elaun peribadi bulanan BND$500.00;
iv) elaun makan bulanan BND$150.00;
v) elaun buku tahunan BND$600.00;
vi) penginapan di kolej kediaman Universiti / Politeknik;
vii) elaun bagasi untuk penghantaran kesan peribadi penerima biasiswa ke negaranya / negara asal apabila selesai program, dengan jumlah maksimum:

 • BND$250.00 ke negara di rantau ASEAN; atau
 • BND$500.00 ke negara luar rantau ASEAN;

viii) perlindungan insurans komprehensif untuk sepanjang tempoh Biasiswa. Penerima biasiswa itu diminta untuk mendapatkan insurans tambahan sebelum perjalanannya ke Brunei Darussalam dan sepanjang tempoh Biasiswa dengan perbelanjaannya sendiri.

Biasiswa ini tidak akan diadakan serentak dengan mana-mana biasiswa, persekutuan, pemberian atau pinjaman lain tanpa kelulusan Kementerian Luar Negeri terlebih dahulu. Biasiswa ini boleh ditamatkan atau dibatalkan dengan serta-merta sekiranya penerima biasiswa ditemui memegang biasiswa, persekutuan, pemberian atau pinjaman lain tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu dari Kementerian.

PROSEDUR PERMOHONAN

 1. Permohonan boleh dipohon secara atas talian (online) melalui Sistem Permohonan Masuk Atas Talian (OASys) di pautan di bawah.
 2. Lengkapkan semua bahagian borang permohonan dalam talian
 3. Hantar borang dalam talian yang telah lengkap dan berikan salinan borang dalam talian tersebut berserta dokumen sokongan melalui emel kepada [email protected]

Tarikh tutup untuk permohonan ini adalah tidak lewat pada 14 Februari 2020.

PAUTAN PERMOHONAN BIASISWA KERAJAAN BRUNIE DARUSSALAM


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *