PJJ USM – Syarat Kemasukan Program USM PJJ

Dapatkan notifikasi/pemberitahuan pantas info Biasiswa dengan sertai channel Telegram rasmi kami di https://t.me/biasiswa - Admin.

PJJ USM – Syarat Kemasukan Program USM PJJ. Info Program Pengajian Jarak Jauh di Universiti Sains Malaysia.

PJJ USM

Memang bertuah dan teruja jika ditawarkan menyambung pengajian tidak kiralah samada sepenuh masa atau separuh masa asalkan matlamat untuk meneruskan pembelajaran dalam bidang yang dipohon berjaya.

Di Malaysia, boleh dikatakan majoriti universiti awam mahupun swasta menyediakan kemudahan pembelajaran yang berkonsepkan pengajian jarak jauh atau singkatannya PJJ. Berdasarkan kajian permintaan, Pengajian Jarak Jauh (PJJ USM) merupakan antara program yang paling ramai memohon berbanding universiti tempatan lain. Hal ini kerana terdapat variasi pilihan pembelajaran yang ditawarkan adalah lebih banyak berbanding di tempat lain. Menerusi artikel ini saya akan kongsikan info mengenai PJJ USM serta syarat-syarat kemasukan program USM PJJ.


PJJ USM – Syarat Kemasukan Program USM PJJ


Bil PROGRAM PENGAJIAN
[Tempoh Pengajian Minimum]
SYARAT KELAYAKAN MINIMUM
1. IJAZAH SARJANA MUDA
SAINS (KEPUJIAN)
[5 Tahun]

 • BIOLOGI
 • FIZIK
 • KIMIA
 • MATEMATIK
SYARAT AM

Calon-calon mestilah lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Persekolahan Vokasional Malaysia
(SPM/MCE/SPVM) atau yang setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/
Bahasa Malaysia.
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test
(MUET) sebelum tempoh berijazah.

SYARAT KHAS PROGRAM

KATEGORI A
i. CALON DIPLOMA
Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau setaraf.

KATEGORI B
i. CALON STP/HSC/STPM (tahun 2002 dan sebelumnya)
Lulus Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC), Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau
setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred E dalam Pengajian Am/Kertas Am
dan Gred E dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut;
Kajihayat / Biologi / Fizik / Kimia / Pengkomputeran / Matematik atau Matematik Lanjutan
dan yang berkaitan
atau
Sekurang-kurangnya Gred E dalam Pengajian Am/Kertas Am dan satu (1) Gred E serta
dua (2) Gred R dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran seperti di atas.

ii. CALON STPM (mulai tahun 2003)
Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan mendapat sekurangkurangnya
Gred C dalam Pengajian Am/Kertas Am dan Gred C dalam mana-mana dua (2)
mata pelajaran berikut;
Kajihayat / Biologi / Fizik / Kimia / Pengkomputeran / Matematik atau Matematik Lanjutan
dan yang berkaitan
atau
Sekurang-kurangnya Gred C dalam Pengajian Am/Kertas Am dan satu (1) Gred C serta
dua (2) Gred C- dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran seperti di atas.

iii. CALON LEPASAN MATRIKULASI
Lulus Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Asasi UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya
PNGK 2.00.

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mata pelajaran pengkhususan yang di
pohon dan satu (1) mata pelajaran lain. Pecahan syarat mengikut pengkhususan adalah
seperti berikut.

 • Biologi
  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam
  mata pelajaran Biology dan salah satu daripada mata pelajaran berikut;
  Physics / Chemistry / Mathematics dan yang berkaitan.
 • Fizik
  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam
  mata pelajaran Physics atau Engineering Physics dan salah satu daripada mata
  pelajaran berikut;
  Biology / Chemistry / Engineering Chemistry / Mathematics / Engineering Mathematics
  dan yang berkaitan.
  Nota:
  Calon-calon yang tidak mempunyai kelulusan mata pelajaran Mathematics pada
  peringkat Matrikulasi / Asasi hendaklah mendapat Kepujian peringkat SPM
  dalam mata pelajaran Matematik Tambahan.
 • Kimia
  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam
  mata pelajaran Chemistry dan salah satu daripada mata pelajaran berikut;
  Biology / Physics / Mathematic dan yang berkaitan.
 • Matematik
  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam
  mata pelajaran Mathematics dan salah satu daripada mata pelajaran berikut;
  Biology / Physics / Chemistry dan yang berkaitan.

KATEGORI C
i. CALON SPM/SPVM
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPM/MCE/SPVM) atau
setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan
Matematik atau Matematik Tambahan dan satu (1) mata pelajaran sains dan teknologi
seperti berikut;
Biologi / Fizik / Kimia / Sains / Sains Tambahan / Rampaian Sains / Rampaian Sains
Tambahan / Sains Pertanian / Teknologi Binaan Bangunan / Teknologi Kejuruteraan /
Teknologi Elektronik / Teknologi Bengkel Mesin / Pengajian Kejuruteraan Jentera /
Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik; Dan
Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam bidang yang
berkaitan. (Sila sertakan surat pengesahan daripada Ketua Jabatan / Majikan)

ii. CALON WARGA EMAS
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPM/MCE/SPVM) atau
setaraf dan Lulus dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; Dan
Berumur 50 tahun dan ke atas pada tarikh tutup permohonan.

2. IJAZAH SARJANA MUDA
SASTERA (KEPUJIAN)
[5 Tahun]

 • GEOGRAFI
 • KESUSASTERAAN
 • SEJARAH
SYARAT AM

Calon-calon mestilah lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Persekolahan Vokasional Malaysia
(SPM/MCE/SPVM) atau yang setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/
Bahasa Malaysia.

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test
(MUET) sebelum tempoh berijazah.

SYARAT KHAS PROGRAM

KATEGORI A
i. CALON DIPLOMA
Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau setaraf.

KATEGORI B
i. CALON STP/HSC/STPM (tahun 2002 dan sebelumnya)
Lulus Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC), Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau
setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred E dalam Pengajian Am/Kertas Am
dan Gred E dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut;
Bahasa Melayu / Sejarah / Geografi / Kesusasteraan Melayu atau Kesusasteraan Melayu
Komunikatif / Matematik atau Ekonomi

ii. CALON STPM (mulai tahun 2003)
Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan mendapat sekurangkurangnya
Gred C dalam Pengajian Am/Kertas Am dan Gred C dalam mana-mana dua (2)
mata pelajaran berikut;
Bahasa Melayu Kesusasteraan Inggeris / Kesusasteraan Cina / Kesusasteraan Tamil /
Sejarah / Geografi / Perakaunan / Perdagangan / Pengajian Perniagaan / Bahasa Arab /
Syariah / Usuluddin / Kesusasteraan Melayu atau Kesusasteraan Melayu Komunikatif /
Matematik atau Ekonomi

iii. CALON LEPASAN MATRIKULASI
Lulus Matrikulasi KPM atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam manamana
dua (2) matapelajaran berkaitan.

KATEGORI C
i. CALON SPM/SPVM
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPM/MCE/SPVM) atau
setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan lulus
Matematik atau Matematik Tambahan; Dan

Mendapat kepujian dalam mana-mana empat (4) mata pelajaran berikut;

Biologi / Fizik / Kimia / Matematik / Matematik Tambahan / Sains / Sains Tambahan /
Rampaian Sains / Rampaian Sains Tambahan / Bahasa Inggeris / Bahasa Inggeris
Tambahan / Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Kesusasteraan Melayu / Literature in English /
Kesusasteraan Cina / Kesusasteraan Tamil / Sejarah / Geografi / Ekonomi Asas / Prinsip
Akaun / Perdagangan / Lukisan Kejuruteraan / Sains Pertanian / Reka cipta / Lukisan
Geometri & Elektronik / Lukisan Geometri & Binaan Bangunan / Teknologi Binaan
Bangunan / Teknologi Kejuruteraan / Teknologi Elektronik / Teknologi Bengkel Mesin /
Kerja Menggegas & Memesin / Pengajian Kejuruteraan Jentera / Pengajian Kejuruteraan
Elektrik & Elektronik / GCE O Level English Language / Pendidikan Seni / Lukisan /
Pengetahuan Moral / Pendidikan Islam / Ekonomi Rumah Tangga / Asas Pemprosesan
Maklumat / Teknologi Maklumat / English for Science & Technology / Pengurusan
Makanan / Pengurusan Ladang / Grafik Komputer / Pengetahuan Sains Sukan /
Fundamentals of Programming / Pengajian Keusahawanan dan matapelajaran lain; Dan
Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam bidang yang
berkaitan. (Sila sertakan surat pengesahan daripada Ketua Jabatan / Majikan)

ii. CALON WARGA EMAS
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPM/MCE/SPVM) atau
setaraf dan Lulus dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; Dan
Berumur 50 tahun dan ke atas pada tarikh tutup permohonan.

3. IJAZAH SARJANA MUDA
SAINS KEMASYARAKATAN
(KEPUJIAN)
[5 Tahun]

 • ANTROPOLOGI –
  SOSIOLOGI
 • EKONOMI
 • SAINS POLITIK
SYARAT AM

Calon-calon mestilah lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Persekolahan Vokasional Malaysia
(SPM/MCE/SPVM) atau yang setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa
Melayu/Bahasa Malaysia.
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test
(MUET) sebelum tempoh berijazah.

SYARAT KHAS PROGRAM

KATEGORI A
i. CALON DIPLOMA
Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau setaraf.

KATEGORI B
i. CALON STP/HSC/STPM (tahun 2002 dan sebelumnya)
Lulus Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC), Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau
setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred E dalam Pengajian Am/Kertas Am
dan Gred E dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut.
Kajihayat / Biologi / Fizik / Kimia / Matematik / Matematik Lanjutan / Ekonomi / Sejarah /
Geografi / Bahasa Melayu / Kesusasteraan Inggeris / Perakaunan / Perdagangan /
Pengajian Perniagaan / Pengkomputeran / Bahasa Arab / Syariah / Usuluddin / Bahasa
Cina / Bahasa Tamil / Kesusasteraan Melayu atau Kesusasteraan Melayu Komunikatif dan
yang berkaitan.

ii. CALON STPM (mulai tahun 2003)
Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan mendapat sekurangkurangnya
Gred C dalam Pengajian Am/Kertas Am dan Gred C dalam mana-mana dua (2)
mata pelajaran berikut;
Kajihayat / Biologi / Fizik / Kimia / Matematik / Matematik Lanjutan / Ekonomi / Sejarah /
Geografi / Bahasa Melayu / Kesusasteraan Inggeris / Perakaunan / Perdagangan /
Pengajian Perniagaan / Pengkomputeran / Bahasa Arab / Syariah / Usuluddin / Bahasa
Cina / Bahasa Tamil / Kesusasteraan Melayu atau Kesusasteraan Melayu Komunikatif dan
yang berkaitan.

iii. CALON LEPASAN MATRIKULASI
Lulus Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Asasi UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya
PNGK 2.00; Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam
mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut;
Biology / Physics / Chemistry / Mathematics / College Reading / College Writing / Listening
and Speaking / Grammar / Introductory Literature / Language and Drama / Basic Principles
in Education / Islamic Education Studies
dan yang berkaitan.

KATEGORI C
i. CALON SPM/SPVM
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPM/MCE/SPVM) atau
setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia, lulus
Matematik; Dan

Mendapat kepujian dalam mana-mana empat (4) mata pelajaran berikut;
Biologi / Fizik / Kimia / Matematik / Matematik Tambahan / Sains / Sains Tambahan /
Rampaian Sains / Rampaian Sains Tambahan / Bahasa Inggeris / Bahasa Inggeris
Tambahan / Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Kesusasteraan Melayu / Literature in English /
Kesusasteraan Cina / Kesusasteraan Tamil / Sejarah / Geografi / Ekonomi Asas / Prinsip
Akaun / Perdagangan / Lukisan Kejuruteraan / Sains Pertanian / Reka cipta / Lukisan
Geometri & Elektronik / Lukisan Geometri & Binaan Bangunan / Teknologi Binaan
Bangunan / Teknologi Kejuruteraan / Teknologi Elektronik / Teknologi Bengkel Mesin /
Kerja Menggegas & Memesin / Pengajian Kejuruteraan Jentera / Pengajian Kejuruteraan
Elektrik & Elektronik / GCE O Level English Language / Pendidikan Seni / Lukisan /
Pengetahuan Moral / Pendidikan Islam / Ekonomi Rumah Tangga / Asas Pemprosesan
Maklumat / Teknologi Maklumat / English for Science & Technology / Pengurusan
Makanan / Pengurusan Ladang / Grafik Komputer / Pengetahuan Sains Sukan /
Fundamentals of Programming / Pengajian Keusahawanan dan matapelajaran lain; Dan

Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam bidang yang
berkaitan. (Sila sertakan surat pengesahan daripada Ketua Jabatan / Majikan)

ii. CALON WARGA EMAS
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPM/MCE/SPVM) atau
setaraf dan Lulus dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; Dan
Berumur 50 tahun dan ke atas pada tarikh tutup permohonan.

4. IJAZAH SARJANA MUDA
PENGURUSAN (KEPUJIAN)
[5 Tahun]

 • KEWANGAN
 • ORGANISASI
 • PEMASARAN
SYARAT AM

Calon-calon mestilah lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Persekolahan Vokasional Malaysia
(SPM/MCE/SPVM) atau yang setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa
Melayu/Bahasa Malaysia.
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test
(MUET) sebelum tempoh berijazah.

SYARAT KHAS PROGRAM

KATEGORI A
i. CALON DIPLOMA
Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau setaraf
Keutamaan akan diberikan kepada lulusan diploma dalam bidang berkaitan Pengurusan.

KATEGORI B
i. CALON STP/HSC/STPM (tahun 2002 dan sebelumnya)
Lulus Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC), Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau
setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred E dalam Pengajian Am/Kertas Am
dan Gred E dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut;
Biologi / Kimia / Fizik / Matematik atau Matematik Lanjutan / Bahasa Melayu / Ekonomi /
Geografi / Sejarah / Perakaunan / Pengajian Perniagaan / Perdagangan / Syariah /
Usuluddin / Pengkomputeran atau Information And Communication Technology (ICT) dan
matapelajaran lain.

ii. CALON STPM (mulai tahun 2003)
Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan mendapat sekurangkurangnya
Gred C dalam Pengajian Am/Kertas Am dan Gred C dalam mana-mana dua (2)
mata pelajaran berikut;
Biologi / Kimia / Fizik / Matematik atau Matematik Lanjutan / Bahasa Melayu / Ekonomi /
Geografi / Sejarah / Perakaunan / Pengajian Perniagaan / Perdagangan / Syariah /
Usuluddin / Pengkomputeran atau Information And Communication Technology (ICT) dan
matapelajaran lain.

iii. CALON LEPASAN MATRIKULASI
Lulus Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Asasi UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya
PNGK 2.00; Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam
mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut;
Biology / Physics / Chemistry / Mathematics / Perakaunan / Pengurusan Perniagaan /
Ekonomi dan yang berkaitan; Atau

Aliran Asasi Undang-undang
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Asasi Undang-undang dalam
mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut dan yang berkaitan;

 • Computer and Information Processing atau Library and Information Processing
  Skills
 • Introduction to Law I atau Introduction to Law II atau Introduction to Law III
 • Introduction to Malaysian Governance and Politics
 • Introduction to Social Psychology
 • Contemporary Global Issue atau Economic Issue and Problem

KATEGORI C
i. CALON SPM/SPVM
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPM/MCE/SPVM) atau
setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia, lulus
Matematik; Dan

Mendapat kepujian dalam mana-mana empat (4) mata pelajaran berikut;
Biologi / Fizik / Kimia / Sains / Sains Tambahan / Rampaian Sains / Sejarah / Geografi /
Prinsip Akaun / Perdagangan / Ekonomi Asas / Reka cipta / Sains Pertanian / English for
Science & Technology / Pendidikan Seni / Lukisan / Pengurusan Makanan / Asas
Pemprosesan Maklumat / Pengurusan Ladang / Teknologi Maklumat / Ekonomi Rumah
Tangga / Teknologi Kejuruteraan / Grafik Komputer / Pengetahuan Sains Sukan / Lukisan
Kejuruteraan / Fundamentals of Programming / Pengajian Keusahawanan / Tasawwur
Islam / Pendidikan Syariah Islamiah / Pendidikan Quran Sunnah / Matematik / Matematik
Tambahan / Pendidikan Islam / Bahasa Inggeris dan matapelajaran lain; Dan

Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam bidang yang
berkaitan. (Sila sertakan surat pengesahan daripada Ketua Jabatan / Majikan)

ii. CALON WARGA EMAS
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPM/MCE/SPVM) atau
setaraf dan Lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; Dan
Berumur 50 tahun dan ke atas pada tarikh tutup permohonan.

Sumber: https://pohon.usm.my/include_ppjj/dokumen/SYARAT_KEMASUKAN.pdf


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *